2024 Boys Rankings

Boys High School - National & Regional Rankings
USA National (All States)
-------------------------------
USA Northeast (NY, CT, RI, MA, NH, VT, ME, NE Prep)
USA Mid-Atlantic (MD, VA, DC, DE, NJ, E-PA)
USA South (NC, SC, GA, FL, AL, TN, MS, LA, AR, OK, TX)
USA Midwest (W-PA, WV, OH, KY, IN, MI, IL, WI, MN, ND, SD, NE, IA, MO, KS)
USA West (CA, OR, WA, ID, MT, WY, UT, CO, NV, NM, AZ, HI)
Boys HS Rankings - By State (*denotes live rankings)
Alabama
Arizona
Arkansas
California
    - CA North Coast
    - CA Sac Joaquin
    - CA Central Coast
    - CA Southern
    - CA San Diego
Colorado
    - CO Class 5A
    - CO Class 4A
Connecticut
    - CT Class LL
    - CT Class L
    - CT Class M
    - CT Class S
Delaware
Florida
    - FL Class 2A
    - FL Class 1A
Georgia
    - GA Class 7A
    - GA Class 6A-5A
    - GA Class 4A-A
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
    - IN Class 2A
    - IN Class 1A
    - IN Club
Indep Prep Schools
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
    - MIAA-A/IAC
    - MIAA-B
    - MIAA-C
    - MILL/MAC/WCAC
    - MD Public
    - WILL
Massachusetts
    - MA Div 1
    - MA Div 2
    - MA Div 3
    - MA Div 4
Michigan
    - MI D1
    - MI D2
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New England Prep
    - NE North/East/ISL
    - NE West I
    - NE West II-III
New Hampshire
New Jersey
    - NJ Group 4
    - NJ Group 3
    - NJ Group 2
    - NJ Group 1
    - NJ Non-Public
New Mexico
New York
    - NY Class A
    - NY Class B
    - NY Class C
    - NY Class D
    - NY City
    - NY Catholic
    - NY Section 1
    - NY Section 2
    - NY Section 3
    - NY Section 4
    - NY Section 5
    - NY Section 6
    - NY Section 8
    - NY Section 9
    - NY Section 10
    - NY Section 11
North Carolina
    - NC Public
    - NC Private
Ohio
    - OH Div 1
    - OH Div 2
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
    - PA East
    - PA East IAC/Private
    - PA Central
    - PA West
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
    - TN Div 1
    - TN Div 2
Texas
    - TX Class A
    - TX Class B
    - TX Class C
    - TX Class D
Utah
    - UT Class 6A
    - UT Class 5A
    - UT Class 4A
    - UT Club
Vermont
    - VT Div I
    - VT Div II
    - VT Div III
Virginia
    - VA Class 6A
    - VA Class 5A
    - VA Class 4A
    - VA Private D1
    - VA Private D2
    - VA Club
Washington
    - WA Class 4A
    - WA Class 3A
    - WA Class 2A/A
    - WA Private
West Virginia
Wisconsin
Canada
    - East
    - West